Menü Kapat

Yusuf Has Hacip (1017 – 1077)

1017 yılında Balasagun’da doğdu. Karahanlı Devleti zamanında yaşadı. İyi bir eğitim aldı. Çağının geçerli bilimleri yanı sıra Arapça ve Farsça’da öğrendi.

Kendisine önceden Balasagunlu Yusuf deniliyordu , sonra kendisine Has Hacib unvanı verildi.1069-1070 yılları arasında Kutadgu Bilig adlı manzum eserini tamamlayıp Karahanlılar Devleti hakanı Ulu Kara  Buğra Han’a sundu. Bu kitabı okuyan Ulu Kara Buğra Han kendisine Ulu Has Hacib unvanı ve Kaşgar’da vezir yardımcısı olarak görev verdi.

Yusuf Has Hacib, Türk edebiyatındaki ilk siyasetnameyi yazdı ve Türk edebiyatında ilk nazım şeklini yani mesneviyi o kullandı. 1077 yılında Kaşgar’da vefat etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir